HTP logo

Referencie pre rok 2012

Ostatné referencie: 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
 • HB team, s.r.o. Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 250 m2
 • Mgr. Juraj Porubsk√Ĺ gar√°Ňĺ Nitra, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 96 m2
 • ENPAY ,s.r.o. Levice v√Ĺrobn√° hala, Samonivelizańćn√° stierka SIKAFLOOR Level 25 N - rozloha: 400 m2
 • DEVIS ,s.r.o. Senica sklad, Samonivelizańćn√° stierka SIKAFLOOR Level 25 N - rozloha: 50 m2
 • HORNEX ,a.s. Bratislava sklad Billa, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 282 m2
 • TECHKON, s.r.o. Trnava VD Gabńć√≠kovo, Stierka SIKAELASTOMASTIC - rozloha: 1000 m2
 • YIT Reading,a.s. Bratislava gar√°Ňĺ, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 50 m2
 • SUPRATEK,s.r.o. Trnava v√Ĺrobn√° hala, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 60 m2
 • ńĆarn√Ĺ , s.r.o.m Martin hala Slovnaft, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 167 m2
 • RR Unlimited,s.r.o. Bratislava podzemn√© gar√°Ňĺe, Parkovac√≠ syst√©m SIKA CarDeck Elastic - rozloha: 1500 m2
 • KUNY design,s.r.o. Levice vin√°rstvo, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 381 - rozloha: 150 m2
 • SND Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 230 m2
 • HB team,s.r.o. Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 410 m2
 • HB team,s.r.o. Bratislava, Antistatick√Ĺ povrch SIKAFLOOR 262 AS - rozloha: 110 m2
 • Remstav ,s.r.o. Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 110 m2
 • Remstav,s.r.o. Bratislava, Polyuret√°nov√° stierka SIKA CarDeck Elastic - rozloha: 1400 m2
 • Schweier stav,s.r.o. Levice, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 350 m2
 • Schweier stav,s.r.o. Levice, Antistatick√Ĺ povrch SIKAFLOOR 262 AS - rozloha: 250 m2
 • Eurostav - DS, a.s. Dunajsk√° Streda, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 1300 m2
 • Eurostav- DS,a.s. Dunajsk√° Streda, Antistatick√Ĺ povrch SIKAFLOOR 262 AS - rozloha: 1050 m2
 • Eurolatina Stupava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 110 m2
 • Biont, a.s. Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 50 m2
 • Nord Norbert ńĆery ,Nitra, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 180 m2
 • Balker spol,s.r.o. Bratislava, Antistatick√Ĺ povrch SIKAFLOOR 262 AS - rozloha: 60 m2
 • Z҆ Podz√°mska, Hlohovec, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 264 - rozloha: 120 m2
 • Schweier stav,s.r.o. Levice, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 50 m2
 • PORR Slovensko,a.s. Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 200 m2
 • Enpay ,s.r.o. Levice, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 2100 m2
 • Larop, s.r.o. Mal√° Mańća, Samonivelizańćn√° stierka SIKAFLOOR Level 25+ epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 700 m2
 • Stakotra ,s.r.o. PieŇ°Ň•any, Antistatick√° epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 262 AS - rozloha: 400 m2
 • Elektrotechnick√Ĺ √ļstav SAV Bratislava, Antistatick√° epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 262 AS - rozloha: 50 m2
 • Dunstav D.S.,s.r.o. Mal√© Dvorn√≠ky, Epoxidov√Ĺ n√°ter SIKAFLOOR 264 - rozloha: 100 m2
 • Remstav,s.r.o. Bratislava, Epoxidov√Ĺ n√°ter SIKAFLOOR 2530 W - rozloha: 7800 m2
 • EURO3SK,s.r.o. Doln√Ĺ Kub√≠n, Samonivelizańćn√° stierka SIKAFLOOR Level 25 - rozloha: 200 m2
 • Spol.vlastn√≠k.byt. a nebyt. priestorov Bratislava, Epoxidov√Ĺ n√°ter SIKAFLOOR 264 - rozloha: 150 m2
 • AB Cosmetics s.r.o. ҆amor√≠n, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL,381,381 AS - rozloha: 3200 m2
 • Term√°l s.r.o. Veńĺk√Ĺ Meder, schody a medziploŇ°iny pre tobog√°n- MC DUR 2052 UVB - rozloha: 25 m2
 • Elektrotech. √ļstav SAV Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 70 m2
 • Doprastav a.s. Bratislava, syst√©m SIKA CarDeck OS 11 B exteri√©r - rozloha: 130 m2
 • TS√öS n.o. Nitra, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 53 m2
 • Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo, Epoxidov√° stierka MC DUR 1212 VB - rozloha: 270 m2
 • Staveko s.r.o. RiŇ°Ňąovce, Cestn√Ĺ bet√≥n ,√ļprava metlińćka - rozloha: 2600 m2
 • Remstav s.r.o. Bratislava, parkovac√≠ syst√©m SIKA CarDeck OS 11 B - rozloha: 5000 m2
 • PORR Slovensko a.s. Bratislava, parkovac√≠ syst√©m SIKA CarDeck OS 11 A exteri√©r - rozloha: 470 m2
 • PORR Slovensko a.s. Bratislava, beton√°Ňĺ z√°kladovej dosky + epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 500 m2
 • KVM s.r.o.Bratislava, Samonivelizańćn√° stierka+ epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 1400 m2
 • CNC a.s. Bratislava, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 SL - rozloha: 120 m2
 • XFLOOR s.r.o. Bratislava, Epoxidov√Ĺ n√°ter SIKAFLOOR 2530 W - rozloha: 800 m2
 • Agromarkt Rohovce, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 - rozloha: 205 m2
 • Stabil a.s. ŇĹilina, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 381 - rozloha: 230 m2
 • DUNAUTO Dunajsk√° Streda, Epoxidov√° stierka SIKAFLOOR 263 - rozloha: 166 m2
 • ZIPP Bratislava spol.s.r.o., Epoxidov√Ĺ n√°ter SIKAFLOOR 264 - rozloha: 450 m2
 • SLSP, Bratislava - rozloha: 18000 m2
 • Hotel Expres Holiday In, - rozloha: 5000 m2
 • Mistr√°l Plus, Topońĺńćany - rozloha: 1500 m2
 • HB TEAM, - rozloha: 300 m2
 • Fiat, Dunajsk√° Streda - rozloha: 300 m2
 • Obytn√Ĺ s√ļbor AGRIA, Nitra - rozloha: 1200 m2
 • Staveko, RiŇ°Ňąovce - rozloha: 250 m2
 • Vodohospod√°rske stavby, Bratislava - rozloha: 460 m2
 • MeraŇ°ick√Ĺ, Topolńćany - rozloha: 750 m2
 • Tlańćiarne Horv√°th, Bratislava - rozloha: 200 m2
 • Zlatner, Levice - rozloha: 200 m2
 • Vesser, VańŹovce - rozloha: 400 m2
 • ADIVIT, Nitra - rozloha: 700 m2
 • Gar√°Ňĺe Vodotika, Bratislava - rozloha: 2700 m2
 • Gar√°Ňĺe UrŇ°ulinsk√°, Bratislava - rozloha: 1000 m2
 • Protetika, Bratislava - rozloha: 150 m2
 • SEPS, Bratislava - rozloha: 220 m2
 • RONDO, Trnava - rozloha: 530 m2
 • INVEST, ҆ala - rozloha: 240 m2
 • VUNAR, Nov√© Z√°mky - rozloha: 150 m2
 • RTV COILS, Nov√© Mesto nad V√°hom - rozloha: 450 m2
 • ZIPP, Bratislava - rozloha: 500 m2
 • Nitransk√© stroj√°rne, Nitransk√© stroj√°rne - rozloha: 860 m2
 • HB TEAM, - rozloha: 600 m2
 • Mistr√°l Plus, Topońĺńćany - rozloha: 2000 m2
 • Intermont, Bratislava - rozloha: 2400 m2
 • CALEARO Slovakia, ҆amor√≠n - rozloha: 1400 m2
 • KOMPAFLEX Nov√Ĺ ŇĹivot, - rozloha: 230 m2
 • PD, Hlohovec - rozloha: 340 m2
 • Chov produkt, Iv√°nka pri Dunaji - rozloha: 182 m2
 • ReŇ°taur√°cia, Vent√ļrska Bratislava - rozloha: 120 m2
 • Potraviny Rema 1 000, ҆evńćenkov√° Bratislava - PetrŇĺalka - rozloha: 430 m2
 • Clevis, ҆amor√≠n - rozloha: 1000 m2
 • Hydronika, Bratislava - PetrŇĺalka - rozloha: 2000 m2
 • Mistr√°l Plus, Topolńćany - rozloha: 1200 m2
 • Enpay, Levice - rozloha: 2500 m2
 • Slovensk√° poŇ°ta, Bratislava - rozloha: 500 m2
 • Skanska, Bratislava - rozloha: 600 m2
 • Spilatex, Levice - rozloha: 150 m2
 • PredajŇąa, Pan√≥nska Bratislava - rozloha: 100 m2
 • Whirpool, Poprad - rozloha: 3300 m2
 • Andaco, Hlohovec - rozloha: 500 m2
 • Lah√īdky Kocka, Senec - rozloha: 150 m2
 • Polyfunkńćn√Ĺ dom, Nov√© z√°hrady Bratislava - rozloha: 500 m2
 • Bytov√° jednotka, Stupava - rozloha: 1000 m2
 • UPC, Bratislava - rozloha: 800 m2
 • Steelmont, priemyseln√Ĺ park, Levice - rozloha: 1000 m2
 • Generica, PieŇ°Ň•any - rozloha: 150 m2
 • TS√öS, Nitra, Bratislava - rozloha: 400 m2
 • Bytov√° jednotka, ҆ustekova Bratislava - PetrŇĺalka - rozloha: 3300 m2
 • Bytov√° jednotka, Chrenova Nitra - rozloha: 1700 m2
 • Skladov√© priestory Keramika, Trnava - rozloha: 450 m2
 • Vodohospod√°rske stavby, Pestovateńĺsk√° Bratislava - rozloha: 800 m2
 • V√Ĺrobn√° hala Avent, Rybnińćn√° Bratislava Rańća - rozloha: 450 m2
 • ReŇ°taur√°cia, KoŇ°ick√° Bratislava - rozloha: 140 m2
 • Slovensk√Ĺ ochrann√Ĺ autorsk√Ĺ zv√§z, Rastislavova Bratislava - rozloha: 120 m2
 • Bytov√Ĺ dom Modri√°n, Bratislava
 • Vunar a.s., Nov√© Z√°mky
 • Vodohospod√°rske stavby, Bratislava
 • PredajŇąa , Obchodn√° ulica Bratislava
 • Diskobar , Prievozsk√° ulica Bratislava
 • V√Ĺrobn√° hala, Orovnica
 • TSUS , Bratislava
 • Gar√°Ňĺe , Pan√≥nska ulica Bratislava
 • Vin√°rske uńćiliŇ°te , Modra
 • V√Ĺrobn√° hala, ҆amor√≠n
 • Veńĺkoobchod ovocie a zelenina - MiloŇ° Bartek, Doln√° Streda
 • M√§sokombin√°t MIKON, Liptovsk√Ĺ Mikul√°Ň°
 • Stol√°rstvo - Rudolf Kobel√°r, Leopoldov
 • AKU autoservis, Brezov√° pod Bradlom
 • SARS m√§sokombin√°t, Star√° ńĹubovŇąa
 • PSA - Citroen Peugeot , Topolńćany
 • Pek√°rne Ideal , Bratislava - PetrŇĺalka
 • Slovensk√© Elektr√°rne, Bratislava
 • Cyklotron , Dlh√© Diely Bratislava
 • Aqua PRO, St. Vajnorsk√° Bratislava
 • Alianz Slovensk√° PoistovŇąa, Rańćianska Bratislava
 • APPLIED Precesion s.r.o., Technick√° 5 Bratislava
 • AllDeco s.r.o., Jaslovsk√© Bohunice
 • Andaco s.r.o. , Hlohovec
 • Protetika , Bratislava
 • Delta s.r.o., Bratislava
 • PSA Peugeot, Trnava